Antoine Leclercq

“Mijn werk is niet als zuivere abstractie te bekijken omdat de beweging wel degelijk een concrete expressie voorstelt.”

Totaal beleving in de tuin

Antoine Leclercq zorgt ervoor dat zijn kunst geïntegreerd kan worden in het landschap. Zijn werken zijn abstract en puur, monumentaal en architecturaal. Beweging en emotie liggen aan de basis van zijn creatief proces.
Hij is in staat door zijn achtergrond als landschapsarchitect sculpturen te creëren die zich integreren in het landschap. Zijn ze robuust en aanwezig en toch vormen ze nooit een inbreuk in het landschap.

Hij wil een band tussen het metaal van het kunstwerk en het vegetale, dat in tegenstelling tot het idee van het inerte materiaal. Immers, het cortenstaal evolueert mee met de tijd. Men zou het materiaal dus kunnen beschouwen als een “levende” materie.

In de abstractie vindt hij zijn artistieke vrijheid en die abstractie vertaalt wat hij wil zeggen: het bepaalt het elan van zijn sculpturen, de terughoudendheid van de geste. Of toch niet helemaal… Hij stelt: “Mijn werk is niet als zuivere abstractie te bekijken omdat de beweging wel degelijk een concrete expressie voorstelt.”

Hij speelt met de monumentaliteit van de brute materie waarbij het materiaal de flexibiliteit krijgt als in de kunst van het ijzersmeden.

Het cortenstaal, zijn materiaal bij voorkeur, is een staal met een mooie patine ontstaan door een geforceerde oppervlakkige corrosie, ideaal voor buitengebruik. Er is de roestige patine die weerstand biedt aan alle atmosferische omstandigheden.

Zijn passie voor tuinen en grote ruimtes heeft ook als gevolg dat hij alle ornamentatie achterwege laat. Zijn vormgeving is gestoeld op het essentiële, het organische, hij gaat voor de pure eenvoudige vorm, bijna sacraal.

Accord Parfait

In de muzikale wereld is een accord parfait een tonale harmonie van drie noten. Alle drie zijn ze zeer verschillend, maar in perfecte harmonie en vertegenwoordigen een pure en eenvoudige symbiose. De sculptuur is uniek in zijn opzet en stelt zich, als een grammofoon, open naar de toeschouwer die het bekijkt… ofwel: naar de toeschouwer die ernaar luistert! Het echoot in de lucht, als een stemvork die de lucht in trilling brengt.

Close to You

Close To You stelt twee wezens voor wiens respectievelijke vormen perfect bij elkaar passen. Het laat ook zien dat twee wezens perfect bij elkaar kunnen passen, ook al blijven hun algemene en uiterlijke vormen verschillend. Antoine Leclercq wilt hier de symbiose laten zien van een wezen dat in een ander wezen past, de beweging van het in elkaar grijpen, ondanks het verschil.

Oracle

Oracle is een huwelijk tussen het verleden, het heden en de toekomst. Het zijn de drie temporele delen waaruit de tijd, die voor onze ogen voorbijflitst, bestaat. De sculptuur bestaat uit deze drie elementen om ons lot te voorspellen. Deze drie delen worden in het werk weergegeven: het verleden is het kleine deel dat de grond raakt, het heden is het deel dat de grond raakt en de lucht bereikt, en tenslotte is de toekomst het deel in de vorm van een lus dat de grond niet raakt en wegvliegt in de lucht.

Yoga

Dit sculptuur, met zijn rechtvaardige en precieze balans, geeft de positie van de Boom weer, wat Antoine bijzonder aanspreekt. Dit weergeeft ook het doel van yoga: de stijfheid in de slinger en flexibiliteit aan de basis.