Blogs

Kunst zorgt voor motivatie in kantoren

Aan de basis van creatief en probleemoplossend denken ligt motivatie. Het is daarom de kunst om binnen je organisatie omstandigheden te creëren waarin medewerkers vanuit zichzelf gemotiveerd raken. Want dan zijn je medewerkers op hun best. Alleen dan zijn ze echt betrokken en gemotiveerd en werken ze harder en beter.

Medewerkers die hun werk doen omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn, zijn de meest bevlogen medewerkers. Ze hebben meer plezier in het werk, zijn creatiever, minder ziek en kunnen het werk beter en langer volhouden. Een organisatie met bevlogen medewerkers levert betere prestaties, heeft minder incidenten en een hogere klant tevredenheid. Toch is nog maar 1 op de 5 medewerkers in Nederland echt intrinsiek gemotiveerd aan het werk.

Intrinsieke motivatie stimuleren

Mensen willen van nature ergens bij horen en iets toevoegen (verbondenheid/purpose), ze willen beter worden in bepaalde vaardigheden en gewaardeerd worden (competitie) en ze willen het gevoel hebben dat ze ergens uit vrije wil zelf voor mogen kiezen (autonomie). 

Wanneer je dit weet, kan je dit toepassen in jouw organisatie en zo de intrinsieke motivatie vergroten bij je medewerkers. Kunst zorgt voor motivatie in kantoren.

 

Did you like this? Share it!

0 comments on “Kunst zorgt voor motivatie in kantoren

Comments are closed.